Lasersko skidanje rđe

Lasersko čišćenje je efikasno u uklanjanju korozije sa metalnih površina bez oštećenja podloge.

Korišćenjem laserskog sistema za čišćenje, rđa i druge štetne materije mogu se brzo i potpuno ukloniti bez oštećenja metala - nestaju samo korozija i prljavština.

Često se koristi kao predtretman za zavarivanje da bi se poboljšao kvalitet ili za premaze da bi se sprečilo da boja vremenom propadne.

Za razliku od tradicionalnog sistema uklanjanja rđe, kod savremenog sistema je potrebno mnogo manje vremena za uspešne rezultate.

Bez hemije, bez oštećenja podloge, bez nepotrebnog trošenja vremena - bez rđe.

Tradicionalno uklanjanje:


 • Lako se ošteti podloga

 • Visoka cena i komplikovaniji tretman otpadne tečnosti

 • Veličina delova za čišćenje ograničena

 • Veliko zagađenje

 • Potrebna dodatna priprema površine

 • Kraći vek trajanja

Savremeno uklanjanje:


 • Bez oštećenja podloge

 • Bez potrebe za hemikalijama

 • Veća pokrivna moć čišćenja (može očistiti i mrtve uglove)

 • Ekološki prihvatljiva metoda čišćenja

 • Sa minimalnim zagrevanjem

 • Dug vek trajanja

Pre nas 1

Početak pripreme za proces laserskog skidanja rđe sa metalnog profila. Koristimo najnoviju i najsavremeniju opremu kojom rukuje stručan kadar sa iskustvom. Uz brzinu celokupnog procesa garantujemo i kvalitet.

Pre nas 2

Izgled metala pre nego što smo započeli sa skidanjem rđe laserom. Prilikom laserskog skidanja rđe, služimo se najkvalitetnijom opremom koja će uvek pokazati odlične rezultate.

Pre nas 3

Nikad nije bilo lakše ukloniti rđu, nego sa našim laserom za skidanje rđe. Izuzetno precizan laser koji bez ikakvog napora uklanja rđu, ne oštećuje podlogu i vreme samog procesa je mnogo kraće.

Posle nas 1

Nakon dobro obavljenog postupka pripreme dobijamo vidljiv efekat laserskog skidanja rđe. Metalni profil vraća svoj originalan izgled. Ovako pripremljena površina olakšaće dalji postupak plastifikacije.

Posle nas 2

Nakon završenog postupka skidanja rđe, metalna površina je vidljivo očišćena. I to bez ikakvog oštećenja podloge.

Posle nas 3

Rezultati su vidljivi odmah, nestale su sve štetne materije i kao glavno - nestala je korozija. Kvalitet se znatno poboljšao za sve buduće procese kao što je plastifikacija metala.

Pre nas 1 Posle nas 1

Početak pripreme za proces laserskog skidanja rđe sa metalnog profila. Koristimo najnoviju i najsavremeniju opremu kojom rukuje stručan kadar sa višegodišnjim iskustvom. Uz brzinu celokupnog procesa garantujemo i kvalitet.

Nakon dobro obavljenog postupka pripreme dobijamo vidljiv efekat laserskog skidanja rđe. Metalni profil vraća svoj originalan izgled. Ovako pripremljena površina olakšaće dalji postupak plastifikacije.

Pre nas 2 Posle nas 2

Izgled metala pre nego što smo započeli sa skidanjem rđe laserom. Prilikom laserskog skidanja rđe, služimo se najkvalitetnijom opremom koja će uvek pokazati odlične rezultate.

Nakon završenog postupka skidanja rđe, metalna površina je vidljivo očišćena. I to bez ikakvog oštećenja podloge.

Pre nas 3 Posle nas 3

Nikad nije bilo lakše ukloniti rđu, nego sa našim laserom za skidanje rđe. Izuzetno precizan laser koji bez ikakvog napora uklanja rđu, ne oštećuje podlogu i vreme samog procesa je mnogo kraće.

Rezultati su vidljivi odmah, nestale su sve štetne materije i kao glavno - nestala je korozija. Kvalitet se znatno poboljšao za sve buduće procese kao što je plastifikacija metala.

Kontakt
Kontakt