Elektrostatičko farbanje prahom odnosno plastifikacija metala je, najjednostavnije rečeno, farbanje metala plastičnom bojom.

Stručnije rečeno, plastifikacija metala podrazumeva presvlačenje metala tankim slojem zaštitne plastike u određenoj nijansi.

Plastifikacija jeste metod površinske zaštite metala od korozije i ona se danas primenjuje svuda gde to tehnološki postupak dozvoljava.

Proces plastifikacije se uklapa i u standarde za zaštitu životne sredine jer se u samom procesu ne koriste aditivi i rastvarači koji su štetni po zdravlje i okolinu.

Proces plastifikacije metala


Metal koji ide na plastificiranje prvo mora biti dobro očišćen. Bez toga plastifikacija neće dati kvalitetne rezultate. Nakon što je metal detaljno očišćen sledi nanošenje sloja praha na željene površine. Nanošenje je postupak kojim se po naelektrisanom komadu metala ravnomerno nanosi prah obrnutog polariteta. Nanošenje se vrši pomoću pištolja za elektrostatičko prskanje i na taj način se osigurava da se prah lepi i na delove koji nisu na direktnom udaru praha.

Proces plastifikacije metala
Proces plastifikacije metala 2

Poenta je da elektricitet privlači prah tamo gde ga nema, a odbija ga tamo gde je već nanešen i zbog toga svaki novi sloj praha otpada sa već naprašenog dela i to osigurava ravnomerno raspoređen sloj na celoj površini metala. Kada je završeno nanošenje, prah mora da se dovede u polutečno stanje pečenjem na temperaturi 180-200°C, 15 do 25 minuta, kako bi se ravnomerno razlio svugde gde je nanet. Posle zagrevanja je potrebno ponovo dovesti prah u čvrsto stanje. To se radi hlađenjem koje mora da se odvija u strogo kontrolisanoj čistoj prostoriji kako ne bi došlo do nikakvih oštećenja na krajnjem proizvodu.

Proces plastifikacije metala 2

Prednosti plastifikacije metala


Prednosti plastifikacije metala su mnogobrojne, a neke od najvažnijih koje izdvajamo su: zaštita od mehaničkih oštećenja (habanje, grebanje), osigurava najviše standarde antikorozivne zaštite, izdržljivost, nanošenje na licu mesta, ravnomerna završnica (gladak, ujednačen premaz), minimalan otpad. Jedna od veoma važnih prednosti je ušteda vremena prilikom farbanja metala kao i ušteda vremena nakon farbanja. Za razliku od korišćenja tečnih boja gde je potrebno 72 sata da bi proizvod mogao da se koristi, korišćenje praha omogućava da proizvod od sirovine do gotovog proizvoda dođe u roku od sat vremena.

Prednosti plastifikacije metala
Održavanje plastificiranog metala

Održavanje plastificiranog metala


Pravilno održavanje i čišćenje plastificiranih proizvoda je izuzetno važno i postiže se na sledeći način:

  • Korišćenjem obične vode u koju se može dodati neutralno sredstvo za čišćenje

  • Korišćenjem mekanih pamučnih krpa

  • Korišćenjem alkohola za uklanjanje ulja, masti, gareži, silikona ili samolepljivih traka

Održavanje plastificiranog metala
Kontakt
Kontakt